Copywriter- kim jest i jakie są jego zadania?

Copywriter- kim jest i jakie są jego zadania?

Zawód copywritera jest bardzo zróżnicowany. W rzeczywistości istnieje wiele różnych typów copywriterów. Pierwszym typem copywritera jest copywriter tradycyjny. To właśnie o tym rodzaju słyszy się najczęściej. Pracują w agencjach reklamowych i pracują nad kampaniami dla dużych firm. Tworzą kampanie reklamowe do druku i telewizji, a także radia. Drugi typ copywritera jest zatrudniony przez firmy wydawnicze i pisać artykuły do magazynów, gazet i innych publikacji. Trzeci typ copywritera jest nazywany pisania technicznego lub projektowania instrukcji. Piszą oni książki typu how-to, podręczniki użytkownika, dokumentację oprogramowania, blogi, instrukcje obsługi i inne.

W zależności od tego, jakim typem copywritera jesteś, Twoje zadania mogą być bardzo różne. Wiele razy, gdy ludzie myślą o pisarzu, myślą o kimś, kto siedzi w domu i wymyśla historie lub pisze powieści. Ale co większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że pisarze faktycznie zrobić wiele różnych rzeczy w zależności od ich zawodu. Pisarz treści internetowych nie będzie miał taką samą pracę jak copywriter reklamowy. Mimo, że obaj piszą, mają różne prace. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie writtedly.pl/