BIM – podsumowanie w kilku punktach

BIM – podsumowanie w kilku punktach

Często słyszymy takie określenia takie jak BIM, AEC, ale nie zawsze wiemy co konkretnie się za nimi kryje. Jeśli nie masz wiedzy na ten temat i chciałbyś zapoznać się tylko z krótką esencją znajdziesz ja właśnie w tym niedługim opracowaniu. Podsumowując ten temat post w kilku punktach, możemy powiedzieć, że technologia BIM to przede wszystkim:

  • Technologia stosowana w branży AEC, skrót z angielskiego oznacza Architecture, Engineering and Construction polega to na dostarczeniu kompleksowego rozwiązania, czyli oprogramowania, usług związanych z wdrożeniem oraz szkoleniem BIM dla fachowców z branży budownictwa i architektury oraz branży mechanicznej.
  • BIM to skomplikowany proces rozpoczynający się od wymagań inwestora, poprzez projekt, etap budowy, aż po zarządzanie obiektem w trakcie jego eksploatacji. Dzięki technologii BIM proces ten wymagający zaangażowania specjalistów wielu branż staje się dużo bardziej przejrzysty i prosty, zwłaszcza dla tych, którzy dzięki szkoleniom Allpaln BIM opanowali jego meandry.
  • Praca wszystkich uczestników projektu w Common Data Environment, czyli we to wspólnym środowisku, czy też platformie, która służy do wymiany danych oraz informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu projektowania.
  • Nośnikiem informacji i zależności obiektów między sobą jest model 3D, czyli graficzne odwzorowanie kształtu obiektu, które stanowią źródło informacji dla uczestników projektu o budynku, relacje przestrzenne i zależności między instalacjami i elementami projektu.
  • Informacje, w technologii BIM w każdym projekcie są ściśle powiązane z modelem 3D, co pozwala na ich łatwe odnalezienie i dokładność, i sprawne poruszanie się po całym projekcie.
  • Dokumentacja ogólna, której nie można powiązać z modelem 3D, niezbędna do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, odpowiednio nazwana i umieszczona w CDE.

Jeśli uważasz, że ten tekst wprowadził Cię w tematykę BIM i jesteś nią zainteresowany najlepszym rozwiązaniem będzie pokuszenie się o szkolenie Allplan BIM skorzystanie z niego i rozpoczęcie nowej ścieżki w rozwoju zawodowym. Przez rozwiniecie kompetencji w zakresie technologii BIM. https://mastern.pl/